Uudised

Vanemad uudised

Tartu laulupeo peakomisjon kiitis heaks peo lavastuskontseptsiooni

Pressiteade 14.08.2008

Täna kogunes neljandat korda Tartu Laulupeo peakomisjon. Komisjoni päevakorras oli kokkuvõte laulupeo logokonkursist, peo eelarve projekt ning ülevaade kunstilise toimkonna tööst.
Laulupeo rahastamise taotlus esitatakse Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonnale 15. augustiks. Eelarve on kokku pandud tuginedes konkreetsetele hinnapakkumistele ning lootuses leida kõigile peoga kaasnevatele kuludele kate avaliku sektori, erinevate fondide ning erasektori toel.
Laulupeo kunstiline juht Alo Ritsing andis ülevaate laulupeokontserdi ning laulupeo eelõhtul toimuva kontserdi repertuaarist. Laulupeol tuleb ettekandmisele 41 pala, neist pooled erinevad üldlaulupeo repertuaaris olevatest. Igal kooriliigil on kavas kolm laulu, otsustatud on ka laulude dirigeerijad. Kõigi peol tantsitavate tantsude seaded on uued ja esmakordselt nähtavad.

Laulupeo lavastaja Jaanus Randma rääkis peo lavastuskontseptsioonist. Peo lavastuses seotakse erinevaid põlvkondi, regilaulu ja koorilaulu, minevikku ja tänapäeva. Tsiteerides lavastajat: "Tartu Laulupidu peaks olema ja jääma Tartu üheks visiitkaardiks, mis väljendab soovi ja tahet siduda erinevaid põlvkondi. Pidu peab looma uusi unustamatuid hetki järgmistele põlvedele meenutamiseks."
Peakomisjoni esimees, linnapea Urmas Kruuse väljendas oma heameelt peo repertuaari ja lavastuse selge eristumise üle võrrelduna saabuva üldlaulupeoga Tallinnas ning kiitis heaks väljapakutud ideed peo korraldamiseks.