Uudised

Vanemad uudised

Tartu laulupeole registreerumine kestab 1. novembrini

Pressiteade 20.10.2008

Tänase seisuga on 13. juunil 2009. a toimuvale Tartu laulupeole registreerunud 46 kollektiivi ligi 2000 osalejaga. Arvestades kollektiivide hulka Tartus ja Tartumaal, ootame registreeruma kokku üle 6000 osaleja.

Peole oodatakse naiskoore, meeskoore, segakoore, lastekoore, poistekoore, mudilaskoore, esmakordselt Eesti laulupidude ajaloos lasteaedade mudilaskoore, puhkpilliorkestreid ning rahvatantsijaid. Peole saab registreeruda kuni 1. novembrini, registreerumislehe leiab Tiigi Seltsimaja koduleheküljelt: http://tartu.ee/rahvakultuur/.
Lisainfot saab registreerumise kohta: Liidia Konsa, tel 7361 563, [email protected]. Uuel aasta alguses valmib Tartu laulupeo kodulehekülg, seni saab üldist infot peo ja repertuaari kohta Tiigi Seltsimaja kodulehelt.

Arvestades, et 2009. a juuli alguses toimuvale üldlaulupeole Tallinnas on registreeunud ligi 20 000 osalejat enam kui peole pääseb, kutsume üles Tartu ja Tartumaa kollektiive registreeruma meie oma peole. Eriti tihe on sõel lastekooride osas - registreerunud 8000st lapsest pääseb peole laulma vaid 3000. Tartu laulupeole pääsevad kõik repertuaari valdavad Tartu ja Tartumaa kollektiivid.
Parema koorilligi kõlavuse huvides oleme peole osalema kutsunud ka täiendavalt mees-, nais- ja poistekoore väljastpoolt Tartut - Tallinnast ja Narvast. Laulupeo repertuaaris on 41 pala, millest pooled erinevad üldlaulupeo repertuaarist.